Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

700 tysięcy dofinansowania

29.08.2020

Nowinka/Augustów

700 tysięcy złotych dofinansowania lokalnych projektów przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego. Środki trafią do Nowinki oraz Augustowskich Placówek Kultury.

Gmina Nowinka uzyska prawie pół miliona złotych na montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy gminy będą mogli wykorzystywać na własne potrzeby energię wyprodukowaną przez 30 kolektorów umiejscowionych na ich budynkach. Inwestycja ma przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejszy koszty utrzymania domów oraz emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Natomiast Augustowskie Placówki Kultury zrealizują projekt „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu”. Przyznane środki pozwolą na zakup sprzętu nagłośnieniowego, podestu scenicznego, lokalnych strojów ludowych oraz oprogramowania do nagrywania i tworzenia materiałów audio. Kwota dofinansowania w tym przypadku to 200 tysięcy złotych.

Autor: IW
Źródło: Wrota Podlasia