Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Czas pracy kierowcy – zobacz istotne informacje

05.08.2020

 

Na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują przepisy prawne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Dostosowują one czas pracy kierowcy do jego możliwości psychicznych i fizycznych. Co trzeba wiedzieć o czasie pracy kierowcy?

Dobowy czas pracy kierowcy i okres wypoczynku
Czas pracy kierowcy unormowany jest przepisami o transporcie drogowym i Rozporządzeniem nr 561/2006. Wiele firm transportowych ma problemy z przestrzeganiem tych regulacji, gdyż uważa je za skomplikowane. Efektem są wysokie kary. W państwach Unii Europejskiej nakładane kary za nieprzestrzeganie czasu pracy kierowcy kary mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego konieczne jest zapoznanie się najistotniejszymi zasadami wynikającymi z przepisów. Czas pracy kierowcy to maksymalnie 9 godzin w ciągu doby. Może on zostać wydłużony maksymalnie dwa razy w tygodniu do 10 godzin. Każdy kierowca musi także przestrzegać czasu odpoczynku. W ciągu doby musi to być co najmniej 11 godzin. Możliwe jest jednak podzielenie czasu wypoczynku na dwie części, z czego jedna powinna trwać nieprzerwanie 9 godzin, natomiast druga 3 godziny. Przepisy regulują także przerwę w czasie prowadzenia pojazdu. Co 4,5 godziny kierowca musi mieć 45 minut przerwy. Tę przerwę również można podzielić na dwie krótsze. Jedna z nich musi wynosić 30 minut, natomiast druga 15 minut.

Tygodniowy czas pracy kierowcy
Tygodniowy czas pracy liczony jest zawsze od poniedziałku od godz. 00 do 24 w niedzielę. Jest to sztywno ustalone i niezmienne. Kierowca może prowadzić pojazd w ciągu tygodnia do 56 godzin łącznie. Jeżeli w jednym tygodniu czas ten zostanie przekroczony, to w kolejnym musi zostać odpowiednio skrócony – tak, by w ciągu 2 następujących tygodni czas pracy kierowcy nie przekroczył 90 godzin. Po zakończeniu każdych 6 okresów dobowych kierowca powinien odbyć tygodniowy okres wypoczynku. W ciągu 2 pełnych tygodni okres wypoczynku powinien łącznie wynosić 45 godzin. Musi zostać podzielony na dwa regularne okresy wypoczynku, jednak nie muszą być one równe. Jeden z nich powinien wynosić 24 godziny, a drugi, skrócony, 21 godzin.

Co jeszcze wliczane jest do czasu pracy?
Jak wygląda czas pracy kierowcy w Polsce? Czas pracy kierowcy to także czas gotowości do pracy. Jeżeli kierowca pozostaje do dyspozycji pracodawcy, to okres ten zalicza się do czasu pracy. Również przerwa śniadaniowa wliczana jest do czasu pracy. Nie wlicza się natomiast dyżurów, w których czasie kierowca nie pracuje, ani nieusprawiedliwionych postojów w czasie jazdy. Nie zalicza się także przerw dobowych i tygodniowych. Za czas pracy w załodze, gdy kierowca czeka na swoją kolej prowadzenia pojazdu, a także za konieczność dojazdu do innego miejsca poza firmą w celu wykonywania pracy, należy mu się wynagrodzenie lub rekompensata finansowa.
Nieprzestrzeganie czasu pracy kierowcy skutkuje surowymi karami. W przypadku kontroli drogowej zostanie on sprawdzony i rozliczony na podstawie wydruków z tachografu lub zapisów na wykresówkach. Przestrzeganie czasu pracy to nie tylko sposób na uniknięcie mandatu, lecz przede wszystkim szansa na bezpieczną jazdę.

Artykuł sponsorowany