Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Ełk wspiera Olecko w staraniach o Rail Balticę

16.12.2020

Ełk, Olecko

Praktycznie jednogłośnie, chociaż po krótkiej dyskusji ełccy radni przyjęli Stanowisko w sprawie budowy i przebiegu międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica przez Olecko.

O tym, że Rada Miasta Ełku pochyli się nad problemem sąsiedniego samorządu mówił prezydent Ełku podczas spotkania zorganizowanego w poniedziałek (14.12.20) przez burmistrza Olecka Karola Sobczaka.

Olecko walczy, by nowy projekt transeuropejskiej trasy kolejowej przebiegał przez miasto, które obecnie jest całkowicie wyłączone z dostępu do kolei. Przez ostatnie lata przez olecki dworzec jeżdżą jedynie pociągi towarowe.

Szansa na zmianę przebiegu Rail Baltici i uwzględnienie na jej trasie Olecka pojawiła się, ponieważ strona litewska wymusiła na Komisji Europejskiej zwiększenie maksymalnej szybkości pociągów do 250 km.h. Ta zmiana wiąże się z częściowym przeprojektowaniem przebiegu trasy.

– Ełk wspiera starania Olecka – mówi prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Bezkrytyczni wobec przyjęcia stanowiska nie byli jednak radni. Michał Tyszkiewicz – mówi, że działania władz Olecka powinny się skupić na poprawie komunikacji i przywróceniu ruchu pociągów na trasie Ełk, Olecko Gołdap. To, że przez miasto będzie przebiegała szybka kolej może nic w sytuacji Olecka nie zmienić.

Nikodem Kemicer przedstawił opinię osoby, która jego zdaniem „żywo interesuje się kolejnictwem”.

Ostatecznie radni poparli starania Olecka o zmianę przebiegu trasy Rail Baltica. Za głosowało 18 radnych, dwóch się wstrzymało.

Źródło: Radio 5
Autor: wk