Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Gustaw M. Brzezin wiceprezydentem Euroregionu Bałtyk

25.02.2021

warmińsko-mazurskie 

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin wiceprezydentem Euroregionu Bałtyk.

To międzynarodowa organizacja współpracy regionalnej, która zrzesza partnerów z Polski, Danii, Litwy, Federacji Rosyjskiej i Szwecji. W czwartek (25.02) przewodnictwo w Euroregionie Bałtyk zostało przekazane Regionowi Blekinge w Szwecji, funkcję prezydenta objął Johan Sandberg.

Województwo warmińsko-mazurskie jest aktywnym członkiem tej organizacji od 1999 roku.

– Cele, jakie wspólnie sobie postawiliśmy, to współpraca europejska w tym historycznym momencie, troska o młode pokolenie, działania na rzecz rozwoju zrównoważonej gospodarki, czyli m.in. idei zielonego ładu i gospodarki obiegu zamkniętego – mówił podczas posiedzenia prezydium nowy wiceprezydent Gustaw Marek Brzezin.

Euroregion Bałtyk zrzesza samorządowe władze regionalne oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych. Organizacja wspiera m.in. działania poprawiające warunki życia mieszkańców, czy promujące więzi i kontakty między społecznościami lokalnym.

Funkcja Prezydenta jest pełniona przez rok i obejmowana kolejno przez przedstawiciela każdej ze stron. Województwo warmińsko-mazurskie obejmie przewodnictwo w Euroregionie w 2022 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Autor: ate