Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

„Kulturalne” nagrody i stypendia wręczone

18.02.2021

Suwałki

Stypendia i nagrody w dziedzinie kultury wręczył dziś Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Wyróżnienia przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, tworzeniem i upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. W tym roku stypendia otrzymali Anna Szafranowska, Krzysztof Kowalewski oraz Izabela Giczewska. Z kolei 8 osób i zespołów otrzymało nagrody. Wyróżnienia mają charakter finansowy i są formą mecenatu, którą miasto roztacza nad suwalskimi artystami. Kwota przeznaczona na stypendia wynosiła łącznie 50 tysięcy złotych, a na nagrody 60 tysięcy złotych. Część tych środków zostanie rozdysponowana w ciągu roku na nagrody jubileuszowe.

Krzysztof Dawid Kowalewski, jeden z tegorocznych stypendystów prezydenta to nasz redakcyjny kolega, który po raz pierwszy z pracą z kamerą zetknął się w Radiu 5. Od 10 lat samodzielnie działa w swojej branży. W tym czasie udało mu się stworzyć trzy komercyjne marki filmowe oraz szereg projektów filmowych. Otrzymał stypendium na produkcję filmu dokumentalnego pod tytułem „Stalag IF Sudauen – historia niemieckiego obozu jenieckiego w Suwałkach (1941-1944)”.

Autor: AP

STYPENDYŚCI W DZIEDZINIE KULTURY

1.       Anna Szafranowska
Pani Anna Szafranowska jest animatorką i menedżerką kultury, instruktorem teatralnym, pedagogiem i Mentorem Kultury Regionalnej. Aktualnie zawodowo związana z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, gdzie prowadzi m.in. Suwałki Gospel Choir i Zespół Śpiewu Tradycyjnego „Ancyjas”.
Pani Anna Szafranowska otrzymała stypendium na projekt: „Śpiewnik Suwalski. Tradycyjne pieśni Suwalszczyzny na jazzową nutę” – nagranie i wydanie płyty CD”.

2.       Krzysztof Dawid Kowalewski
Filmowiec, który od 10 lat działa zawodowo w swojej branży. W tym czasie udało mu się stworzyć trzy komercyjne marki filmowe: 3FILM, 3FILM Commercial, Dark Story Films oraz szereg projektów filmowych, jak chociażby cykl pn. „Wielkie Serca” i film promocyjny Miasta Suwałki pt. „Pogodne Suwałki”.
Pan Krzysztof Dawid Kowalewski otrzymał stypendium na projekt: Produkcja filmu dokumentalnego pt. „Stalag IF Sudauen – historia niemieckiego obozu jenieckiego w Suwałkach (1941-1944)”.

3.       Izabela Giczewska
Aktorka i performerka Teatru Węgajty, instruktorka warsztatów teatralnych i artystycznych, animatorka kultury, rękodzielniczka, członek Zarządu Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” i członkini Stowarzyszenia „Węgajty”.

Pani Izabela Giczewska otrzymała stypendium na realizację projektu: „Być może ojciec” – wydarzenie artystyczne łączące performance, teatr autobiograficzny i rzeźbę.

Natomiast jeśli chodzi o nagrody za rok 2020, wpłynęło osiem wniosków i tylu też mamy laureatów nagród. Kwota przeznaczona na nagrody wynosiła 60 tysięcy złotych. Część tych środków zostanie rozdysponowana w ciągu roku na nagrody jubileuszowe.

LAUREACI NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY

1.       Studio Tańca RADOŚĆ – nagroda doroczna zespołowa
Studio Tańca RADOŚĆ istnieje od 2015 roku. Działa w Suwalskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Iryny Popovej. Tworzy je pięć grup dziecięcych w wieku 4-14 lat oraz grupa akrobatyczna.
Studio Tańca Radość otrzymuje nagrodę za aktywne uczestnictwo w miejskich imprezach kulturalnych, społecznych i sportowych oraz za promocję naszego miasta na festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

2.       Anna Śliżewska – nagroda doroczna indywidualna
Choreograf i pedagog, od 2011 r. prowadzi w Studio Tańca Dance Zone trzy zespoły: Team Motyle, Team Kropki i Team Diamenty. Tworzą je dziewczęta w wieku 7-13 lat, które regularnie zdobywają najwyższe laury na festiwalach krajowych i międzynarodowych.
Anna Ślizewska otrzymuje nagrodę za osiągnięcia w zakresie edukacji tanecznej dzieci i młodzieży oraz stwarzanie im doskonałych warunków do dalszego rozwoju.

3.       Marlena Borowska – nagroda doroczna indywidualna
Kameralistka, sopranistka, pedagog wokalistyki, organizatorka muzycznych przedsięwzięć m.in. Festiwalu ARS Musica i Cyklu Koncertów Kameralnych – Nowe Interpretacje 2019.
Marlena Borowska otrzymuje nagrodę za niestrudzoną pracę i wytrwałość włożone w popularyzowanie oraz rozwój sztuki muzycznej w naszym mieście i regionie.
 
4.       Dorota Skłodowska – nagroda jubileuszowa
Dziennikarka, redaktorka, animatorka i menedżerka kultury, członkini Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil. Od lat związana z suwalskimi jednostkami kultury. Aktualnie pracuje w Suwalskim Ośrodku Kultury. Od 14 lat współredaguje Rocznik Augustowsko-Suwalski.
Dorota Skłodowska otrzymuje nagrodę za propagowanie i działanie na rzecz amatorskiego ruchu artystycznego w naszym mieście.
 
5.       Anna Cichosz – nagroda jubileuszowa
Artysta plastyk, pedagog, stylistka, projektantka, dekoratorka wnętrz, animatorka i menedżerka kultury. Od 10 lat współpracuje z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i Stowarzyszeniem Kulturalnym Bibliofil.
Anna Cichosz otrzymuje nagrodę za działania na rzecz upowszechniania kultury, promocji czytelnictwa i animacji działań kulturotwórczych.

6.       Zbigniew Tanajewski – nagroda jubileuszowa
Suwalski poeta, redaktor, animator kultury, od 2004 r. członek Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil. Inicjator konkursu „Suwalskie Limeryki Latem” organizowanego przez suwalską Bibliotekę Publiczną.
Zbigniew Tanajewski otrzymuje nagrodę w związku z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej jako poeta, redaktor i animator kultury.
 
7.       Suwalski Chór Kameralny VIVA MUSICA – nagroda jubileuszowa
Chór istnieje od 1996 roku. Od początku jego dyrygentem jest Grzegorz Bogdan. Chór ma na swoim koncie kilkaset scenicznych przedstawień pieśni i kilkadziesiąt utworów złożonych, m.in. oratoriów. W ciągu 25 lat istnienia wychowała się w nim artystycznie przygotowana społeczność chórzystów, ale też ukształtowała publiczność „o romantycznym wnętrzu”.
Suwalski Chór Kameralny VIVA MUSICA otrzymuje nagrodę w związku z 25-leciem pracy twórczej.

8.       Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna – nagroda jubileuszowa
ZPiT Suwalszczyzna promuje kulturę ludową Polski, krzewi wśród młodzieży umiłowanie do regionu oraz tańca i kultury ludowej. Grupa koncertuje w kraju i zagranicą. Pasja i zaangażowanie tancerzy i choreografa sprawia, że grupa nieustannie się rozwija i poszerza swój repertuar.
Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna otrzymuje nagrodę w związku z 70-leciem istnienia.