Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Miliony na kształcenie zawodowe

05.06.2020

Sejny/Białystok

Umowy na kształcenie zawodowe młodzieży podpisał w czwartek (04.06.20) Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Beneficjenci otrzymają łącznie ponad 5 milionów dotacji. Część z tych funduszy trafi do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Staszica w Sejnach. Jak informuje Urząd Marszałkowski, chodzi o to, żeby dostosować kształcenie młodzieży do potrzeb rynku pracy.

Projekt w Sejnach zrealizuje Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zostanie nim objętych 170 uczniów i ośmiu nauczycieli. W ramach projektu zostaną zmodernizowane i doposażone szkolne pracownie zawodowe. Podniesie to jakość kształcenia na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Zorganizowane zostaną między innymi koła naukowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wyjazdy edukacyjne i zajęcia na uczelniach wyższych, kursy i szkolenia oraz staże u pracodawców. Szkolenia, kursy i staże zawodowe obejmą również nauczycieli kształcenia zawodowego. Całkowity koszt projektu to blisko 2 miliony złotych.

Autor: IW
Źródło: Wrota Podlasia