Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Nagrody w Kazimierzu

04.07.2015

Z nagrodami wrócili reprezentanci Suwalszczyzny i Mazur z najważniejszego w Polsce muzycznego konkursu folklorystycznego. Mowa o Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. W tym roku odbyła się jego 49. edycja.

– Jak co roku udział w festiwalu reprezentantów regionu przekłada się na znaczącą ilość i jakość zdobytych nagród- mówi Radiu 5 Mirosław Nalaskowski z Suwalskiego Ośrodka Kultury, lider połączonych ekip z Suwalszczyzny i Mazur.

Wykonawców oceniało festiwalowe jury złożone z najwybitniejszych polskich etnomuzykologów i folklorystów. Specjaliści biorą pod uwagę autentyczność repertuaru, sposób jego wykonania, wiarygodność lokalnej gwary (w wypadku śpiewaków i zespołów śpiewaczych) oraz ogólny wyraz artystyczny.

W tym roku w kategorii zespołów śpiewaczych II nagrodę otrzymał zespół „Znaroku” z Przerośli, kontynuujący repertuar ongiś wykonywany m.in. przez lokalną śpiewaczkę i kazimierską laureatkę Walerię Dominiukową (1905-1985).    

W kategorii solistów śpiewaków II nagrodę zdobył śpiewak z gminy Filipów Piotr Szymanowski, wykonujący lokalne pieśni właściwe dla mężczyzn – śpiewaków.
 
W  tej samej kategorii III nagrodę „wyśpiewała” Ewa Kuprewicz, mieszkająca w Żywej Wodzie w gminie Jeleniewo, która z powodzeniem odtwarza XIX-wieczne pieśni solowe ongiś wykonywane przez najwybitniejsze śpiewaczki podsuwalskie: Ludwikę Rynkiewicz (1900- 1989) z Okuniowca oraz Scholastykę Bartoszewicz (ur. w 1892r) w Sobolewie.
   
W kategorii kapel III nagrodę zdobyła kapela „Alna” z Puńska, która w sposób wiarygodny kulturowo i artystycznie zaprezentowała instrumentalne melodie taneczne z północnej Suwalszczyzny. Kapela „Alna” występowała w 5-osobowym składzie: Witold Boćwiński – harmonia guzikowa, Witold Balkiewicz – harmonia guzikowa, Alicja Malinowska – skrzypce, Irena Kalinowska – basetla i Jurgita Stankowska – bęben.
Istniejąca od 20 lat kapela jest częścią 15-osobowego zespołu o tej samej nazwie, który zdobył wiele nagród na festiwalach na Litwie i w Polsce, a w latach 2005-2007 uczestniczył w międzynarodowym projekcie (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia) „Pieśni ludów znad Via Baltica” – przygotowując cztery premierowe spektakle związane z obrzędowością doroczną.    

W kategorii „Mistrz- Uczeń”, zapewniającej lokalną ciągłość kulturową (szczególnie docenianą obecnie, po ratyfikacji w grudniu 2010r. przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003r. „O ochronie niematerialnego dorobku kulturowego”- która nakłada na instytucje rządowe i samorządowe obowiązek zachowania ciągłości lokalnej tradycji kulturowej) – III nagrodę otrzymała mistrzyni Beata Szyszko – Anzulewicz z Rutki – Tartak wraz ze swą 13-letnią uczennicą Zofią Łangowską za pieśni właściwe dla obszaru pogranicza polsko-litewskiego.   

Ekipa z województwa warmińsko- mazurskiego zdobyła następujące laury:

W kategorii folkloru rekonstruowanego II nagrodę otrzymał 43-letni cymbalista Piotr Krupski z Elbląga, który wykonuje repertuar wileński wzorując się na swoim nieżyjącym dziadku Józefie Krupskim (1917-1992) z Kętrzyna, jednym z najwybitniejszych cymbalistów wileńskich osiadłych po 1945r. w obecnych granicach Polski.

W kategorii muzyków – instrumentalistów III nagrodę zdobył 65-letni Stanisław Bałdyga z Mazuchówki (gmina Wydminy, powiat giżycki) grający na harmonii pedałowej.
 
W kategorii „Mistrz- Uczeń” – II nagrodę otrzymała kapela mistrza Jakuba Karpuka z młodzieżową kapelą cymbałową z Ełku. Choć mistrz cymbalista Jakub Karpuk jest zaledwie 19-latkiem, to przed dwoma laty otrzymał w Kazimierzu II nagrodę w kategorii seniorów instrumentalistów. Jakub Karpuk i jego uczniowie wzorują się na swoim Mistrzu – seniorze, 92-letnim (urodzonym w 1923r.) cymbaliście wileńskim Wacławie Kułakowskim z Ełku, laureacie m. in. Nagrody Oskara Kolberga oraz kazimierskich festiwali. Młodzieżowa kapela cymbałowa z Ełku zagrała w Kazimierzu w trzyosobowym składzie: cymbalista Jakub Bukowski (lat 12), skrzypaczka Małgorzata Gołaszewska (lat 15) i Alicja Szyszkowska (lat 12) grająca na bębenku obręczowym.     

W kategorii zespołów śpiewaczych wyróżnienie zdobył zespół „Stradunianki” ze Stradun (gmina i powiat ełcki), którego członkinie swój repertuar wywodzą z obszarów, w których rodziły się one same bądź ich rodzice – z północno- wschodniego Mazowsza (powiaty grjewski i moniecki).„Stradunianki” istnieją od niemal 25 lat, prezentują się także jako zespół obrzędowy z autorsko rekonstruowanymi widowiskami.