Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Obniż swoje opłaty za odbiór śmieci

26.02.2021

Suwałki

W Suwakach można płacić mniej za śmieci. Program osłonowy w zakresie refundacji części opłat za odpady komunalne prowadzi miejski ratusz. Program na lata 2020-2021 został przyjęty na wniosek Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk przez Radę Miejską w Suwałkach.

Ma na celu wsparcie słabiej uposażonych mieszkańców. Jak informuje suwalski ratusz, do programu mogą przystąpić m.in osoby mieszkające samotnie w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny, osiągają dochód nieprzekraczający 1500 zł miesięcznie i nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie za odbiór odpadów komunalnych.

O szczegółach mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Autor: MZ
Źródło: UM Suwałki