Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Rok Profesora A. Strumiłły

30.11.2016

Rok 2017 będzie Rokiem Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. Tak w środę (30.11) zdecydował sejmik województwa. Radni przyjęli stanowisko przez aklamację.

Wśród działań, które uświetnią Rok Profesora Andrzeja Strumiłły jest wydanie albumu „Andrzej Strumiłło w fotografii”, wystawa malarstwa artysty, sesja popularnonaukowa czy audycje telewizyjne i radiowe o wyprawach profesora.

W przyszłym roku przypada jubileusz 90-lecia urodzin Andrzeja Strumiłły. Profesor jest niezwykle ważną częścią tożsamości, kultury i historii województwa podlaskiego.

Andrzej Strumiłło urodził się 23 października 1927 roku w Wilnie. Jest malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, fotografem, poetą, pisarzem i scenografem. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i nagrodami za osiągnięcia artystyczne, propagowanie kultury polskiej za granicą oraz działalność społeczną. W regionie otrzymał m.in. tytuły Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego, Zasłużony dla Miasta Suwałk i Honorowego Obywatela Suwałk.