Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Skrzyżowania za ciasne dla autobusów

08.03.2016

Ciasno mają na niektórych skrzyżowaniach kierowcy komunikacji miejskiej w Suwałkach. Cześć węzłów drogowych nie jest bowiem przystosowana do ruchu tak dużych pojazdów. Problem podniósł na ostatniej sesji Rady Miejskiej Piotr Wasiukow, radny Bloku Samorządowego. Prosił urzędników, aby już na etapie projektowania ulic, uwzględniali możliwość ruchu pojazdów wielkogabarytowych.

Uwaga radnego była trafna. Dariusz Przybysz, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach nie kryje, że kierowcy w niektórych miejscach mają problem z przejazdem. W efekcie, podczas skrętów  muszą najeżdżać na sąsiedni pas jezdni. Prezes przyznaje, że to nie w pełni odpowiada zasadom bezpiecznego ruchu.

Taka sytuacja występuje między innymi na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z Dwernickiego, gdzie kierowcy autobusów mają problem ze skrętem w kierunku ulicy Utrata.