Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Spuszczali ścieki wprost do Czarnej Hańczy?

12.02.2021

Suwałki

Skandaliczne odkrycie w Czarnej Hańczy w Suwałkach. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy w czasie lockdownu sprzątali koryto rzeki, oprócz sterty przeróżnych śmieci, niewybuchu i bobrowych wnyków odkryli rury odprowadzające do rzeki ścieki. Miejsca, w których odnotowano występowanie rur ściekowych, naniesiono na mapy i przekazano do Wód Polskich, które prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie. Po tym odkryciu Czesław Renkiewicz polecił pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska zinwentaryzowanie obszaru całego miasta pod kątem podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. Wyniki negatywnie zaskakują. Okazuje się, że w całym mieście jest prawie 500 budynków niepodłączonych do systemu kanalizacji. To oznacza, że ścieki są na nich zagospodarowane w inny sposób. Spora część tych budynków mieści się przy rzece.

Odkrycie pracowników OSiRu rzuca nowe światło na informacje o stanie wody w Zalewie Arkadia. Trzy lata temu eksperci wykryli, że wodzie Zalewu Arkadia szkodzi zanieczyszczona związkami fosforu i azotu Czarna Hańcza, która zasila akwen. Samorząd szukał źródeł zanieczyszczeń. Pojawiły się sugestie, że zanieczyszczenia mogą pochodzić z gospodarstw położonych na północny zachód od miasta.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku, kiedy w sąsiedztwie danego obiektu nie ma sieci kanalizacyjnej, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy, czyli szambo lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Ponadto w tym pierwszym przypadku właściciel nieruchomości musi mieć zawartą umowę na wywóz ścieków zbieranych w szambie oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika. Dlatego pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska zweryfikują, w jaki sposób są odprowadzane ścieki z 491 niepodłączonych budynków. Jeszcze w tym miesiącu do wszystkich właścicieli tych obiektów trafią pisma z ankietami do wypełnienia. Przypomnijmy, że koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa w całości właściciel nieruchomości. Władze miasta zastanowią się nad możliwością uruchomienia programu dotacji na podłączenie do sieci kanalizacyjnej, czegoś na kształt programu dopłat do wymiany źródeł ciepła.

Autor: AP