Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zakaz wstępu na poligon – wojsko strzela amunicją bojową

28.01.2021

Orzysz

Ostre strzelanie na poligonie w Orzyszu. Jak informuje dowództwo Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, przez cały luty prowadzone będą tam ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem amunicji bojowej.

Dotyczy to również dni wolnych i świątecznych.

W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren poligonu. Informują o tym tablice ostrzegawcze, maszty z kulami i szlabany zamykające wjazd na drogi poligonowe. Nocą o niebezpieczeństwie ostrzega czerwone światło.

Przebywanie w czasie ćwiczeń na poligonie, podnoszenie, czy nawet dotykanie znalezionych tam przedmiotów może zakończyć się śmiercią lub kalectwem.

Osoby, które pomimo ostrzeżeń wejdą na teren ćwiczeń, będą podlegały karze grzywny.

Źródło: OSWL Orzysz
Autor: wk