Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zmarł profesor Andrzej Strumiłło

09.04.2020

Maćkowa Ruda

Zmarł Andrzej Strumiłło, zasłużony dla Suwałk i regionu artysta. Uprawiał malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, ilustrację, projektowanie książek, wystawiennictwo, scenografię, rzeźbę oraz poezję i eseistykę. Zgromadził kolekcje sztuki i przedmiotów kultury materialnej Dalekiego i Środkowego Wschodu dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. W swoim dorobku miał ponad 100 wystaw w kraju i za granicą, blisko 150 wydawnictw.

Był profesorem kontraktowym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierownikiem pracowni graficznej Sekretariatu Generalnego ONZ, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego, a także członkiem kapituły nagrody „Włócznia Jaćwingów” oraz kapituły „Złotego Berła Kultury Polskiej”. Za swoje dokonania został uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Gloria Artis oraz tytułami: Zasłużony dla Miasta Suwałk (2001), Honorowy Obywatel Miasta Suwałk (2002), Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego (2009). Otrzymał tytuł „Suwalczanina Roku 2016” w plebiscycie Radia 5, a kilka lat wcześniej odznakę „Przyjaciela Suwalszczyzny”. Tytuły i nagrody przyjmował z zadowoleniem ale i pokorą.

Andrzej Strumiłło młodość poświęcił na liczne podróże. W połowie lat 80-tych osiadł w Maćkowej Rudzie, a jego dom stał się centrum wydarzeń kulturalnych, gdzie ściągali inni artyści. Profesor tworzył i inicjował wydarzenia artystyczne.

Przez lata był organizatorem corocznego międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego. W 2008 przy ulicy Kościuszki w Suwałkach została otwarta galeria artysty, gdzie zgromadzone zostały prace Andrzeja Strumiłły z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii i rysunku oraz część kolekcji azjatyckiej. Samorządy doceniały pracę i zaangażowanie artysty. Rok 2017, kiedy obchodził 90. urodziny, władze wojewódzkie ogłosiły Rokiem Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. Suwalszczyznę nazywał swoją przybraną ojczyzną.

Andrzej Strumiłło zmarł dziś o 5 rano. Miał 93 lata.

Księga kondolencyjna pamięci Andrzeja Strumiłły

Autor: AP