Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Zobacz nowy, muzealny nabytek za prawie ćwierć miliona

04.12.2019

Suwałki

Pokaz obrazu Ludwika Kurelli „W małym miasteczku” odbędzie się w piątek (06.12), o 18:30, w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. To nowy, cenny nabytek placówki. Muzeum kupiło obraz za 230 tysięcy złotych. Zakup dofinansował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miejski w Suwałkach oraz liczni sponsorzy. Ludwik Kurella żył i tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Artysta przez blisko 40 lat przebywał w Monachium. Działał w tamtejszym polskim środowisku artystycznym. Przyjaźnił się z Józefem Brandtem, Aleksandrem i Maksymilianem Gierymskim oraz Juliuszem i Wojciechem Kossakami. Ulubionym motywem jego malarstwa były wiejskie sceny rodzajowe. Malował także portrety, pejzaże oraz kompozycje, inspirowane poezją Adama Mickiewicza. Wiele jego obrazów znajduje się w polskich i europejskich kolekcjach prywatnych oraz w kilku najważniejszych zbiorach muzealnych takich, jak kolekcje: Muzeum Narodowego w Warszawie, Poznaniu, Kielcach oraz w Lwowskiej Galerii Obrazów. Obraz uzupełnia zbiory malarstwa monachijskiego, prezentowane w stałej galerii muzealnej w Suwałkach, będącej naturalną kontynuacją wystawy poświęconej życiu i twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Dotychczasowe zakupy, pozyskane depozyty i dzieła z suwalskiej kolekcji, tworzą bogaty obraz dorobku polskich „monachijczyków”. „W małym miasteczku” Ludwika Kurelli jest jej cennym uzupełnieniem.

Autor: AP